Editorial Office

(Ms Katarzyna Dzierzanowska)

Wydawnictwo Uczelniane AWFiS

ul. Kazimierza Gorskiego 1, 80-336 Gdansk, Poland

Phone (+48 58) 554 71 61

e-mail: office@johpah.com

and wydawnictwo@awf.gda.pl